• Onderhandelingen met de fiscus (bezwaar, ruling, ...)
  • Voeren van fiscale geschillen voor rechtbanken en hoven
  • (Strategisch) adviezen inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BTW, registratierechten, regionale en locale belastingen, nationaal en internationaal (ook vastgoed in Frankrijk), met inbegrip van vermogens- en successieplanning.