Fiscale ruling

U heeft natuurlijk graag zekerheid over de fiscale gevolgen van de activiteiten die u onderneemt. Met een fiscale ruling maakt u op voorhand bindende afspraken met de fiscus. Als ervaren fiscalisten kunnen wij u daarbij helpen.

Wanneer fiscale ruling aanvragen?

In feite is een fiscale ruling een voorafgaande beslissing in fiscale zaken. De Federale Overheidsdienst Financiën legt dan, op basis van uw voorstel, vooraf vast welke fiscale regels het zal toepassen op uw activiteiten. Die beslissing is bindend voor hen. Met andere woorden: u krijgt fiscale rechtszekerheid over uw activiteiten, nog voor u ze onderneemt.

Het is natuurlijk belangrijk om goed in te schatten welke fiscale gevolgen uw activiteiten met zich meebrengen. Daarvoor laat u zich best adviseren door het onafhankelijk bureau Solverius.

Daarnaast begeleiden we u bij de aanvraagprocedure voor de fiscale ruling bij de Dienst Voorafgaande beslissingen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Natuurlijk kunnen wij zo’n aanvraag ook voor u indienen. Wil u weten of zo’n voorafgaande toestemming ook voor uw zaak meerwaarde biedt? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op.

Timing en voorwaarden

Wil u gebruik maken van fiscale ruling dan is het belangrijk dat u die tijdig aanvraagt: u moet uw aanvraag doen vooraleer u de activiteiten uitoefent. Het is dus niet mogelijk nog een ruling aan te vragen wanneer u al een aangifte hebt gedaan. En het is ook niet mogelijk om (nog) een ruling te vragen voor een lopende zaak, bijvoorbeeld waarvoor u eerder bezwaar heeft ingediend.

Daarnaast moet u de activiteiten natuurlijk precies uitvoeren zoals u ze heeft beschreven bij de aanvraag van de fiscale ruling. Want enkel op die activiteiten is het voorafgaand akkoord van de FOD Financiën van toepassing.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor fiscale ruling indienen moet met kennis van zaken gebeuren. U moet namelijk niet alleen de geplande verrichting correct beschrijven, de fiscus vraagt eveneens een verwijzing naar de wettelijke bepalingen die op uw activiteiten moeten worden toegepast.

Solverius is thuis in fiscaal recht en ondersteunt u bij de aanvraag van de ruling. Wij gaan voor u op zoek naar de beste fiscale onderbouw. Zo voorkomt u onaangename verrassingen met de belastingen op uw activiteiten nadien en kan u zich zonder zorgen concentreren op uw verrichtingen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.