• Opstellen en onderhandelen statuten, huishoudelijke reglementen en aandeelhoudersovereenkomsten
  • Oprichten van managementvennootschappen
  • Bijstand bij uittreding/uitsluiting van vennoten
  • (Strategische) onderhandelingen i.v.m. overname, fusie of splitsing